Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Wynsberghe

Liebaardstraat 130

8792 Desselgem

Hoofdapotheker: Kristel Van Wynsberghe

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0418 007 642

Machtigingsnummer APB: 341001

Telefoonnummer: 056 71 22 66

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.